Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Usein kysytyt kysymykset - Suomen suurlähetystö, Bern : Palvelut : Usein kysytyt kysymykset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Puh. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
S-posti info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

Suomalainen ajokortti kelpaa Sveitsissä enintään 12 kuukauden oleskelun ajan, mutta tämän jälkeen ajokortti on vaihdettava sveitsiläiseen ajokorttiin asuinpaikkakunnan kantonin maantieliikennevirastossa.

Lisätietoja: 
Strassenverkehrsamt

Alkuun

Asevelvollisuus

Suomalaisen rekisteripaikkakunnan sotilasläänin esikunnasta pitäisi tulla asevelvolliselle kutsuntakirje sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta.

Jos näin ei tapahdu, asevelvollisen pitää itse huolehtia siitä, että kutsunta tulee tehdyksi. Jos et tiedä, mihin sotilaslääniin kuulut, ota yhteyttä Helsingin sotilasläänin esikuntaan. Lisätietoa asevelvollisuudesta (ml. Varusmies-opas), sotilasläänien aluetoimistojen yhteystiedot ja lomakkeet löytyvät Puolustusvoimien kotisivuilta.

Kaksoiskansalaisen asevelvollisuus

Suomen kansalainen, joka on kaksois/monikansalainen, on myös asevelvollinen Suomessa. Hän voi kuitenkin anoa vapautusta varusmiespalveluksesta rauhan aikana kaksoiskansalaisuuden perusteella lähettämällä vapaamuotoisen anomuksen kotipaikkakunnan sotilasläänin esikuntaan liittäen mukaan:

- suurlähetystön oikeaksi todistaman kopion vieraan valtion passista

- lisäksi anomukseen tulee merkitä, että asianomaisen pysyvä asuinpaikka ei ole Suomessa ja että hänen tosiasialliset siteensä perheen, opiskelun, toimeentulon tai muiden henkilökohtaisten asioiden osalta ovat muualla kuin Suomessa.

Asevelvollisen (18–30-vuotias) kaksois/monikansalaisen on huolehdittava siitä, että Suomen väestörekisterijärjestelmän kansalaisuustiedot ovat oikein. Ulkomailla asuvan asevelvollisen tulee myös pitää osoitetietonsa ajan tasalla Suomen väestörekisterijärjestelmässä.  Osoitteenmuutosilmoitukset osoitetaan kotipaikkakunnan maistraatille. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa Suomi.fi

HUOM! Sveitsiläis-suomalaisen kaksoiskansalaisen on halutessaan suorittaa asepalveluksen Suomessa selvitettävä Sveitsin sotilasviranomaisilta, millä ehdoin 
tämä on mahdollista. Asiassa suositellaan kääntymään seuraavan viranomaisen puoleen:

Führungsstab der Armee, Personelles der Armee (FGG 1)
Sektion Rechtsanwendung / Vorgaben
Herr Pierre-Jean Dizerens, 3003 Bern
Puh. 031 324 32 56
pierre-jean.dizerens@vtg.admin.ch

Herr Michel Grünig
Puh. 031 324 20 63

michel.gruenig@vtg.admin.ch

Alkuun

Apostille

Apostille on todistus, joka liitetään alkuperäiseen viranomaisen myöntämään asiakirjaan.  Apostille on todiste siitä, että dokumentin myöntäneellä henkilöllä on ollut allekirjoitusoikeus. Vaatimus Apostille-todistuksesta perustuu Haagin yleissopimukseen, jonka ovat allekirjoittaneet lukuisien muiden valtioiden ohella myös Suomi ja Sveitsi.  Apostille-todistus haetaan asiakirjaan aina siinä valtiossa, jossa asiakirja on myönnetty.

Suomessa Apostille-todistuksen myöntää maistraatin julkinen notaari ja Sveitsissä Schweizerische Bundeskanzlei. Lista Sveitsin toimipaikoista löytyy sivulta https://www.bk.admin.ch/dienstleistungen/legal/index.html?lang=de

Suomen maistraatit vaativat Apostille-todistuksen väestörekisteri-ilmoitusten liitteenä oleviin alkuperäisiin kansainvälisiin asiakirjoihin, kuten syntymätodistukseen, kuolintodistukseen, kansalaisuustodistukseen jne.

Suurlähetystö ja konsulaatit eivät voi antaa Apostille-todistuksia.

Lista Sveitsissä apostilleja myöntävistä viranomaisista: 
Schweizerische Bundeskanzlei→ Adressliste der für Beglaubigungen zuständigen kantonalen Behörden 

Lisätietoja:
Suomen maistraatti

Alkuun

Avioero

EU:n alueella 1.3.2001 alkaen myönnetyt avioeropäätökset ovat Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty EU:n säännösten mukainen todistus avioeron lainvoimaisuudesta. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta ja sitä ei tarvitse kääntää.

Sveitsissä myönnetyn avioeropäätöksen tulee olla alkuperäinen tai antomaassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Sen tulee olla asianmukaisesti laillistettu eli siinä on oltava Apostille-todistus. Päätös tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi silloinkin, kun käännös tehdään ulkomailla. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (Pietarsaaren maistraatti, PL 26, 68601 Pietarsaari) tai toimittaa viimeisen kotikunnan maistraattiin.

Avioeropäätöksen tunnustamiselle tai tunnustamatta jättämiselle voi tarvittaessa hakea vahvistuksen Helsingin käräjäoikeudelta. Helsingin käräjäoikeus vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa vai ei. Tämä päätös on oikeudellisesti kaikkia sitova. Lisäohjeita vahvistusta varten saa Helsingin käräjäoikeudelta. Käräjäoikeuden vahvistusta vaativaa avioeropäätöstä ei siten voi jättää edustuston välitettäväksi, vaan asianomaisen tulee hoitaa vahvistamiseen liittyvät selvitykset suoraan Helsingin käräjäoikeuteen.
 

Lisätietoja:
Helsingin hovioikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki (ltä-Pasila)
PL 76, 00521 Helsinki
puh. +358 (0)10 364 0500
fax +358 (0)10 364 0512
sähköposti: helsinki.ho(at)om.fi

Alkuun

Avioliiton solmiminen Sveitsissä

Suomen edustustoissa ei voida vihkiä avioliittoon. Mikäli vihkiminen tapahtuu ulkomaan viranomaisen edessä, tulee olla yhteydessä asianomaisen maan edustustoon Suomessa vihkimismenettelyn ja tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi.

Esteettömyystodistuksen saamiseksi olkaa yhteydessä maistraattiin Suomessa.
Lisätietoja ja tutkintapyyntölomake maistraatin sivuilla.

Alkuun

Autoilu Sveitsissä

Sveitsissä on pakollinen moottoritiemaksu, joka kannattaa suorittaa välittömästi maahan saavuttaessa sakkoseuraamusten välttämiseksi. Maksun suorittamisen todisteena on ns. Vignette eli auton tuulilasiin kiinnitetty moottoritietarra. Tämän voi hankkia heti rajalla, huoltoasemalta tai postista.

Lisätietoja:
Eidgenössische Zollverwaltung

Moottoriteillä on 120 km/h kattonopeus, maanteillä 80 km/h  ja taajamissa 50 km/h. 0,8 promillea alkoholia litrassa uloshengitysilmaa johtaa ajokortin menetykseen, mutta jo alhaisemmistakin promillemääristä voi tulla seuraamuksia. Tietyille ryhmille, kuten ammattiautoilijoille, sallitaan vain alle 0,1 promillea.

Alkuun

Eläinten tuonti ja vienti

Eläinten tuonti Suomeen:

Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) neuvontapuhelin lemmikkieläinten tuojille ja viejille +358 (0)29 530 0401, avoinna ma-ke kello 9-11 (Suomen aikaa). Puhelinnumerossa vastataan lemmikkieläinten tuonti- ja vientivaatimuksiin liittyviin kysymyksiin EU-maiden, Norjan ja Sveitsin osalta. Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteella ehyt(at)evira.fi.

Eläinten tuonti Sveitsiin:

Sveitsissä eläinten tuonti- ja vientiasioista vastaa Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), jolta voi kysyä tietoja numerosta +41 (0)31 323 30 33 tai sähköpostitse osoitteella info(at)blv.admin.ch. 

Alkuun

Eläke

Kansaneläkelaitos vastaa Suomen kansaneläkkeistä. Asiakkaita palvellaan maasta- ja maahanmuuton asioissa puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse Kelan kansainvälisten asioiden keskuksessa (KV-keskus).

Kelan KV-keskuksen palvelunumerossa vastataan maanantaista perjantaihin
klo 8–18 (Suomen aikaa):

+358 20 634 0200

S-posti: inter.helsinki(at)kela.fi
(Huom! Tietoturvasyistä ei pidä lähettää arkaluontoisia tietoja, esim. henkilötunnuksia)

Postiosoite: Kela / KV-keskus, PL 78, 00381 Helsinki, Finland

Kelan eläkesivut

Sivut sisältävät tietoa Suomen eläkejärjestelmästä.

Kelan Suomessa-ulkomailla osio

Yleiset periaatteet -kohdassa on tietoa kansainvälisestä lainsäädännöstä, joka vaikuttaa ulkomaille ja Suomeen muuttavien sosiaaliturvaan. Muutto ulkomaille -osiossa kerrotaan pääpiirteittäin, millä perusteella sosiaaliturva määräytyy ulkomaille muuttaessa ja mistä maasta muuttaja saa sosiaaliturvaetuuksia. Kohdasta Muutto Suomeen ulkomailta Suomeen muuttavat voivat lukea, millä perusteella he voivat päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Kuntien ja valtion eläkevakuutus

Kuntien eläkevakuutus on muuttanut nimensä vuoden 2011 alusta Kevaksi. Keva hoitaa nyt kunta-alan henkilöstön ohella myös valtion ja kirkon palveluksessa työskennelleiden työeläketurvan, niiden rahoituksen ja maksaa työ- ja perhe-eläkkeet.

Alkuun

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon oleskellessaan tilapäisesti toisessa EU- ja ETA-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Korttia voivat hakea Kelan toimistosta kaikki Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt, jotka suunnittelevat lomamatkaa, opiskelua, työkomennusta tai työnhakua EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.

Yksityisen matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa, koska eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata erityishoidon tai kotiutusta vaativien sairas- ja kuolemantapauksien kuluja.

Lisätietoja:
Kela - Eurooppalainen sairaanhoitokortti

 Alkuun

Henkilökortti

EU-maan kansalainen saa matkustaa toiseen EU/ETA-valtioon voimassaolevalla henkilökortilla. Tämä ei kuitenkaan koske kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka asuu EU-maassa.

Suomen kansalainen saa siten matkustaa seuraaviin maihin käyttäen matkustusasiakirjana henkilökorttilain (829/1999) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökorttia: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, San Marino, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari ja Viro.

Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, mutta mukana on silti oltava voimassaoleva passi tai henkilökortti.

1.1.2017 lähtien henkilökortin voi uusia myös edustustossa.
Lisätietoa henkilökortin hakemisesta: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49390&contentlan=1&culture=fi-FI.

Alkuun

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta Suomessa auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen asiansa hoitamiseen ja tarjoaa tukea sähköiseen asiointiin. Se myös vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin. Itse palvelussa ei ole kuitenkaan mahdollista saada vireille viranomaisasioita, eikä se välitä puheluita muille viranomaisille.

Käytössä ovat seuraavat palvelukanavat:

  • Puhelin: 0295 000, ulkomailta soitettaessa +358 295 000
    Palvelee ma-pe klo 8 – 21 ja la klo 9 – 15 (Suomen aikaa).
    Palvelukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
  • Tekstiviesti (vain suomalaisista liittymistä): 13145, tekstiviestin alkuun Kn 
  • Sähköposti: palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi


Alkuun

Osoitetiedustelut ja virkatodistukset

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä kyseisen asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista.

Helsingin maistraatti
Albertinkatu 25, PL 309, 00181 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 29 55 39391
Faksi: +358 (0) 29 55 36191
Sähköposti: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Suomen väestörekisterikeskus ylläpitää maksullista osoitepalvelua, joka toimii internetissä. Tämän palvelun käyttämiseen tarvitaan suomalaiset verkkopankkitunnukset. Jos tunnuksia ei ole voidaan osoitetta tiedustella Helsingin maistraatista sähköpostitse: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi. Maistraatit veloittavat palvelusta oman hinnastonsa mukaan.

Lisätietoja:
Suomen maistraatti
Seurakunnat

Sveitsissä asuvan henkilön osoite- ja yhteystietoja voi puolestaan helpoiten etsiä paikallisesta sähköisestä puhelinluettelosta.

Alkuun

Muutto Suomeen

Yleistietoa Suomeen muuttavalle:

Suomi-Seuran neuvontapalvelu Helsingissä opastaa paluumuuttoon liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu myös ulkosuomalaisille, jotka tarvitsevat tietoa Suomen lainsäädännöstä ja yhteiskunnasta. Palvelu on erikoistunut välittämään tietoa seniori-ikäisiä muuttajia askarruttaviin kysymyksiin.

Lisätietoja:
Suomi-Seura
Mariankatu 8, FI-00170 Helsinki, Finland
Puh. +358 (0) 9 684 1210
E-mail: info(at)suomi-seura.fi

Alkuun

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Tullin esite: Muuttotavaroiden tuonti Suomeen
Tullineuvonta: puh. + 358 (0)20 690 600

Alkuun

Notaaripalvelut

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä, kuten:

- elossaolotodistukset

- allekirjoituksen oikeaksi todistaminen  

- jäljennöksen oikeaksi todistaminen asiakirjasta

- todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä. 

Asiakkaan on palvelusta riippuen todistettava henkilöllisyytensä (elossaolotodistus) tai esitettävä alkuperäinen asiakirja (allekirjoituksen tai jäljennöksen oikeaksi todistaminen). Palveluista peritään palveluhinnaston mukainen notaarimaksu.

Suomen kunniakonsulit voivat hoitaa julkisen notaarin tehtäviä vain rajoitetusti. Yhteystiedot löytyvät kohdasta kunniakonsulaatit.

Alkuun

Passi

Passeja koskevat ohjeet voit katsoa passisivuiltamme.

Alkuun

Rikostaustaote

Suomesta rikostaustaotteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Lomaketta ei voi tilata puhelimitse.

Lisätietoja:
Oikeusrekisterikeskus

Sveitsistä rikostaustaotteen saa paikalliselta oikeusviranomaiselta.

Alkuun

Verotus

Sveitsi on tehnyt EU:n kanssa sopimuksen automaattisesta tietojenvaihdosta. Sopimuksen mukaan finanssilaitosten kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden on lähetettävä asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja asiakkaidensa verotukselliseen asuinvaltioon.
Velvoitteet kohdistuvat finanssilaitoksiin eivätkä välittömästi niiden asiakkaisiin. Suomen kansalaisen on muistettava ilmoittaa tulonsa asuinvaltionsa verotukseen oikein. Mikäli Suomen kansalainen on verovelvollinen Suomeen, hänen on oma-aloitteisesti ilmoitettava Suomen veroilmoituksellaan sveitsiläisessä finanssilaitoksessa olevista varoista saamansa tulot. Mikäli Suomen kansalainen on verovelvollinen Sveitsiin, hänen tulee seurata Sveitsin veroviranomaisen antamia ohjeita.


Lisätietoa: https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Ilmoittaminen_ja_maksaminen/FATCA_CRS_ja_DAC2
 

Väestörekisteriasiat

Väestörekisterikeskus on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä.

Asuessaan ulkomailla Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisina Suomessa vain, jos hän itse huolehtii muuttuneiden tietojensa ilmoittamisesta Suomeen. Ilmoituksen muuttuneista tiedoistaan (mm. avioliitto, avioero, lasten syntymä, asuinosoite, uusi kansalaisuus) voi tehdä joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassaan.

Väestörekisterilomakkeet löytyvät Suomi.fi -sivulta.

Lisätietoja:
Maistraatin ohjeet ulkosuomalaisille.

Ks. myös kohdasta Palvelut ->Muut asiat.

Tulosta

Päivitetty 9.3.2017


© Suomen suurlähetystö, Bern | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot