Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Registreringar i befolkningsregistret - Finlands ambassad, Bern : Tjänster : Registreringar i befolkningsregistret

FINLANDS AMBASSAD, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Tel. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
E-post info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Registreringar i befolkningsregistret 

Allmänt

Det är viktigt att notera att förändringar i befolkningsregistercentralens information inte automatiskt förmedlas mellan myndigheterna i Schweiz och Finland. Den i utlandet bosatta personen bör på egen hand se till att finska myndigheterna erhåller den behövliga informationen för befolkningsregistret.

Födsel

Ett barn till en finsk medborgare skall registreras i Finlands befolkningsregister. Registreringen sköts med en blankett som finns här:

Registreringsblanketten skickas ifylld till hemkommuns magistrat i Finland eller till ambassaden. Följande dokument bifogas till blanketten:

  • Originalet av en internationell födelseattest legaliserad med apostilleintyg (Extract from record of birth, ICCS/Extrait d'acte de naissance, CIEC)
  • ett legaliserat dokument med apostilleintyg behövs om barnet förutom det finska medborgarskapet har ett eller flera utländska medborgarskap

  • Kopior av föräldrarnas pass

Ett utom äktenskapet, till en far med finskt medborgarskap, fött barn får finskt medborgarskap i ansökningsförfarande. Ansökan är avgiftsbelagd och kan inlämnas i ambassaden. Ambassaden hjälpar med medborgarskapsfrågor och erkännande av faderskap.

Äktenskap i Schweiz

Ett äktenskap som ingåtts i Schweiz skall meddelas till befolkningsregistret. Registreringen görs med en blankett, som finns här:

Blanketten skickas till hemkommuns magistrat i Finland eller till ambassaden med följande dokument:

  • Originalet av en internationell vigselattest legaliserad med apostilleintyg (Extract from record of marriage, ICCS/Extrait d'acte de mariage, CIEC)
  • Kopior av makarnas pass

Om efternamnet förändras p.g.a. äktenskapet skall ett nytt pass ansökas.

Skilsmässa

Skilsmässor som beviljats finska medborgare utanför EU samt skilsmässor inom EU före 1.3.2001 ska stadfästas av Helsingfors hovrätt för att vara giltiga i Finland. Ytterligare anvisningar om stadfästelse ger Helsingfors hovrätt. Ett skilsmässobeslut som kräver stadfästelse av hovrätten kan alltså inte lämnas till beskickningen för vidarebefordran, utan personen måste sända de handlingar som berör ärendet direkt till Helsingfors hovrätt.

Ytterligare informationer:
Helsingfors hovrätt
Sundholmsstranden 7 I
00180 Helsingingfors
(PB 132, 00181 Helsingingfors)
029 56 40500
Fax 029 56 40512
helsinki.ho(at)oikeus.fi

Dödsfallet registreras med blankett, som finns här:

Följande dokument skall bifogas:

  • Originalet av en internationell dödsattest legaliserad med apostilleintyg 
  • En kopia av den avlindens pass


Adressändring

Vid flytt från Finland utomlands, till Finland från ett annat land eller utomlands från en address till en annan skall en flyttanmälan göras skriftligen så att flytten registreras i det landsomfattande befolkningsregistret (magistraten) och hos posten.

En flyttanmälan räcker. Onlineanmälan och blanketten för flyttanmälan finns på magistratens hemsida: www.maistraatti.fi > blanketter > Utomlands bosatta finska medborgares flyttningsanmälan, och skickas antingen direkt till magistratet eller till ambassaden i Bern för att förmedlas till magistraten. Flyttanmälan finns också på:
Suomi.fi

En korrekt gjord flyttanmälan är mycket nyttig: uppdaterade adressuppgifter underlättar uträttandet av ärenden gällande pass, värnplikt, registrering, pension, bouppteckningar och i nödsituationer.

Registrering av personuppgifter för krissituationer

Skulle en krissituation inträffa fortsätter ambassaden sitt arbete och vidtar åtgärder för att ge den hjälp som förutsätts i lagen om konsulära tjänster. Denna hjälp gäller också utlandsfinländare. I första hand handlar det om att skydda finska medborgares liv och hälsa. Däremot ingår det inte i ambassadens uppgifter att skydda enskilda medborgares egendom.

I en eventuell krissituation går hjälparbetet snabbare ifall ambassaden har kontaktuppgifter till de finländare som vistas i området. Det är frivilligt att registrera sina personuppgifter hos ambassaden. Uppgifterna behandlas alltid konfidentiellt i enlighet med gällande datasekretessbestämmelser och lagen om konsulära tjänster.

Gör din reseanmälan här: Reseanmälan

© Finlands ambassad, Bern | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter