Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Registreringar i befolkningsregistret - Finlands ambassad, Bern : Tjänster : Registreringar i befolkningsregistret

FINLANDS AMBASSAD, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Tel. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
E-post info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Registreringar i befolkningsregistret 

Allmänt

Förändringar i befolkningsregistrets uppgifter förmedlas inte automatiskt mellan myndigheterna i Schweiz och Finland. En utomlands bosatt person bör på egen hand se till att de finska myndigheterna erhåller den information som behövs för befolkningsregistret.

Födsel

Ett barn till en finsk medborgare ska registreras i Finlands befolkningsregister. Anmälan ska göras till magistratenpå den senaste hemorten i Finland, eller vid behov till ambassaden i Bern. Till anmälan behövs följande dokument:

  •  pdfAnmälan om utomlands född finsk medborgare, färdigt ifylld
  • Originalet av en internationell födelseattest försedd med apostilleintyg (Extract from record of birth, ICCS/Extrait d'acte de naissance, CIEC)
  • En utredning försedd med apostilleintyg över annat än finskt medborgarskap (behövs inte om fadern är en schweizisk medborgare)

  • Kopior av föräldrarnas pass

Om barnets mor är finsk medborgare blir barnet automatiskt finsk medborgare. Om enbart fadern är finsk medborgare och barnet föds utanför äktenskapet, måste till ambassaden skickas ett intyg över erkännande av faderskap, antingen innan eller efter barnets födsel. (Bestätigung einer Kindesanerkennung vor/nach der Geburt; Confirmation d'une reconnaissance avant/après la naissance).

Internationell födelseattest som behövs för anmälan fås från registreringsmyndigheten (Zivilstandsamt, Service de l'état civil) på den egna hemorten.

Registrering av äktenskap eller parförhållande

Ett i Schweiz ingått äktenskap eller registrerat parförhållande ska meddelas till Finlands befolkningsregister. Anmälan ska göras till magistraten på den senaste hemorten i Finland eller vid behov till ambassaden i Bern. Följande dokument behövs:

  • Originalet av en internationell vigselattest försedd med apostilleintyg (Extract from record of marriage, ICCS/Extrait d'acte de mariage, CIEC)
  • Kopior av makarnas pass

Internationell vigselattest som behövs för anmälan fås från registreringsmyndigheten (Zivilstandsamt, Service de l'état civil) på den egna hemorten.

Om efternamnet ändras vid ingågende av äktenskap, ska ansökan om ett nytt pass göras efter registreringen.

Registrering av skilsmässa

Skilsmässor som beviljats finska medborgare utanför EU samt skilsmässor inom EU före den 1 mars 2001, ska stadfästas av Helsingfors hovrätt för att bli giltiga i Finland. Ytterligare anvisningar om stadfästelse fås från Helsingfors hovrätt. Ett skilsmässobeslut som kräver stadfästelse av hovrätten kan alltså inte lämnas till beskickningen för vidarebefordran, utan personen måste sända de handlingar som berör ärendet direkt till Helsingfors hovrätt.

Tilläggsinformation:
Helsingfors hovrätt
Sundholmsstranden 7 I
00180 Helsingingfors
(PB 132, 00181 Helsingingfors)
029 56 40500
Fax 029 56 40512
helsinki.ho(at)oikeus.fi

Dödsfallet registreras med blanketten nedan. Anmälan ska göras till magistraten på den senaste hemorten i Finland eller till ambassaden i Bern.

pdfAnmälan om utomlands avliden finsk medborgare

Följande dokument skall bifogas:

  • Originalet av en internationell dödsattest försedd med apostilleintyg
  • En kopia av den avlidnes pass


Anmälan om adressändring

Vid flytt från Finland utomlands, till Finland från ett annat land eller utomlands från en address till en annan, ska en skriftlig flyttanmälan göras så att uppgifterna uppdateras i det landsomfattande befolkningsregistret (magistraten) och hos posten.

En flyttanmälan räcker. Anmälan kan göras på nätet eller genom att sända följande blankett till magistraten:

pdfUtomlands bosatta finska medborgares flyttningsanmälan

Flyttanmälan kan också göras elektroniskt under adressen Suomi.fi

En flyttanmälan underlättar uträttande av ärenden gällande bl.a. pass, värnplikt, registrering, pension, bouppteckningar samt  i nödsituationer.

Informationen om flytt utomlands förmedlas inte från befolkningsregistret till Finlands ambassad. Genom att göra en reseanmälan kan du försäkra dig om att dina nya adressuppgifter även når ambassaden.

Reseanmälan

Skulle en krissituation inträffa fortsätter ambassaden sitt arbete och vidtar åtgärder för att ge den hjälp som förutsätts i lagen om konsulära tjänster. Denna hjälp gäller också utlandsfinländare. I första hand handlar det om att skydda finska medborgares liv och hälsa. Däremot ingår det inte i ambassadens uppgifter att skydda enskilda medborgares egendom.

I en eventuell krissituation går hjälparbetet snabbare ifall ambassaden har kontaktuppgifter till de finländare som vistas i området. Det är frivilligt att registrera sina personuppgifter hos ambassaden. Uppgifterna behandlas alltid konfidentiellt i enlighet med gällande datasekretessbestämmelser och lagen om konsulära tjänster.

Kontaktuppgifter kan meddelas via utrikesministeriets förnyade reseanmälningstjänst. Även finländare som bestående bor utomlands kan göra en reseanmälan. Det nya systemet ersätter de tidigare använda pappersblanketterna.

Gör din reseanmälan här: Reseanmälan

© Finlands ambassad, Bern | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter