Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Bern : Tjänster : Pass och identitetskort

FINLANDS AMBASSAD, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Tel. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
E-post info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

 Pass

Kundservice

 • må-to 9.00 –12.00 utan tidsbokning
 • tisdagar och torsdagar 14.00 - 16.00 utan tidsbokning
 • uppehållstillstånd, medborgarskaps- och visumärenden med tidsbokning

Besöksadress:
Weltpoststrasse 4
3000  Bern 15

Tel. +41 31 350 41 00
Fax: +41 31 350 41 07
E-post:   info.bern@formin.fi

  Anvisningar för passansökan 

  Passansökan kan göras hos polisen i Finland eller utomlands hos finska beskickningar som har rätt att bevilja pass.

  • I Schweiz kan man enbart ansöka om pass vid finska ambassaden i Bern. Honorärkonsulaten och Finlands ständiga representation i Genève tar inte emot pass- eller identitetskortansökningar.
  • Ansökan om pass görs personligen på ambassaden. Även barn måste infinna sig personligen för ansökan.
  • Passets giltighetstid är fem år.

  Ambassaden får utfärda identitetskort från ingången av 2017. Mer information här.

  Vad behövs till passansökan?

  • Det nuvarande passet (även om det inte längre är i kraft) eller ett ID-kort
  • 1 passfoto (högst sex månader gammalt) På passfotot ska avståndet mellan hjässan och hakspetsen vara 32–36 mm. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt och bakgrundsfärgen ljus. Ytterligare anvisningar hittas här. OBS. ett digitalt passfoto är hos oss inte giltig.
  • För personer under 18 år krävs vårdnadhavarnas skriftliga samtycke. Om båda vårdnadshavarna inte närvarar vid ansökan om pass för ett minderårigt barn, ska den frånvarande vårdnadshavaren lämna in ett daterat och undertecknat samtycke samt en kopia av sitt pass.
  • Ifall betalningen gjorts på förhand till ambassadens bankkonto, behövs ett kvitto över betalningen. Tilläggsuppgifter gällande betalning finns nedan.

  Viktigt att veta innan ansökan om pass:

  • Om du är finsk medborgare och medborgare i en annan stat, måste du vid behov kunna bevisa att du har behållit ditt finska medborgarskap när du har fyllt 22 år
  • Män i värnpliktsåldern, 18–30 år, skall uppvisa en utredning (militärpass, beslut om befrielse) om att angelägenheter gällande uppbåd och värnplikt är i sin ordning.
  • Om ett ikraftvarande pass blir stulet eller försvinner, ska i samband med ansökan om nytt pass uppvisas polisanmälan. För att kunna bevisa identiteten, ska sökande även uppvisa ett annat ID-bevis försett med foto, om möjligt.
  • Ifall passansökandes namn har ändrats t.ex. i samband med äktenskap, ska namnändringen registreras i Finlands befolkningsregister innan ansökan om pass kan göras.

  Kontroll av uppgifter i befolkningsregistret

  Uppgifterna i passansökan skrivs ut direkt ur befolkningsdatasystemet. Av denna orsak är det viktigt att personuppgifterna är korrekta i systemet. Om det finns skäl att misstänka att alla personuppgifter (namn, adress, medborsgarskap, civilstånd) inte är korrekta, ska uppgifterna kontrolleras. Detta kan t.ex. ske genom att skicka "Kontroll av egna uppgifter"-blanketten till magistraten. Blanketten kan skrivas ut här.

  Ifall uppgifterna kräver rättelse, bör detta ske innan ansökning om pass görs. Tilläggsuppgifter hittas på vår hemsida under Tjänster --> Registreringar i befolkningsregistret. Adressuppgifter kan uppdateras här.

  Om du är både finsk medborgare och medborgare i en annan stat, och som minderårig erhållit finskt medborgarskap på grund av förälderns medborgarskap, måste du försäkra dig om att du behållit ditt finska medborgarskap när du har fyllt 22 år. Läs mer: Att behålla dubbelt medborgarskap tills man fyllt 22 år. Uppgifter fås från magistraten eller Migrationsverket. På samma sätt måste finska medborgare som på ansökan erhållt en främmande stats medborgarskap före år 2003, kontrollera sin medborgarskapsstaus via magistraten eller Migrationsverket.

  Förfrågningar gällande pass kan skickas per e-mail till adressen info.bern@formin.fi

  Leveranstid och betalning av pass

  Leveranstiden för ett vanligt pass som är giltigt i fem år är ungefär 2-3 veckor. Då passet är klart sänds det som rekommenderat brev till sökandes hemadress. Sökande kan även hämta passet personligen från ambassaden eller befullmäktiga någon att avhämta det.

  Expeditionsavgiften för pass är 158 CHF + postningsavgift (Schweiz 6 CHF, Tyskland/Frankrike/Italien 10 CHF).

  Passet kan betalas i samband med ansökningen med de vanligaste bank- och kreditkorten, dock inte American Express. Det är även möjligt att göra en inbetalning på förhand  och i samband med ansökan uppvisa ett kvitto över betalningen. Ambassadens kontouppgifter hittar du här. Kontant betalning är tyvärr inte möjligt.

  Första passet för utomlands född finsk medborgare 

  Barn med finskt medborgarskap, som fötts utomlands, måste registreras i finska befolkningsregistret innan pass kan beviljas. Registreringsanmälan jämte bilagor sänds till magistraten på den senaste boendeorten. Vid behov kann man dokumenterna till ambassaden i Bern skicka, varifrån man sänder de vidare till magsitraten. Ytterligare anvisningar finns på vår hemsida under Registreringar i befolkningsregistret.

  Då registreringsanmälan har gjorts och barnet har fått en personbeteckning, kan passet beviljas. Barnet måste närvara då passansökan görs. En minderårig behöver därtill bägge föräldrars samtycke samt kopia av pass.

  Försvunnet eller stulet pass

  Om ett ikraftvarande pass har blivit stulet eller försvunnit, ska i samband med ansökan om nytt pass uppvisas en till polisen gjord anmälan om stöld eller försvinnande.

  Obs! Om passet försvinner under en semesterresa i Schweiz och personen redan har bokat sin returresa, kan det, beroende på flybolaget, vara möjligt att utföra flygresan till hemlandet om personen uppvisar en brottsanmälan samt ett ID-bevis med foto, t.ex. ett körkort eller en kopia av passet.

  Tillfälligt pass

  Ett pass kan nuförtiden endast av särskilda skäl, såsom att ett pass gått förlorat eller blivit stulet, utfärdas temporärt. Ett tillfälligt pass utfärdas endast för den tid det är nödvändigt, dvs. i regel bara för hemresa.

  Ett tillfälligt pass är ej ett biometriskt pass och kan utfärdas för högst tolv månader.

  Dubbelpass

  Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in om det föreligger särkilt vägande skäl. Med ansökan måste bifogas en utredning om passets nödvändighet, t.ex. ett intyg från arbetsgivare eller annan tillförlitlig utredning.

  Ansökan om dubbelpass görs i övrigt på samma sätt som ett normalt pass och det ska betalas på samma gång när du lämnar in ansökan. Dubbelpass utfärdas inte för mera än 5 år.

  Förändringar i och med den nya passlagen

  • Alla finska pass som beviljats efter augusti år 2006 är biometriska pass.
  • Passets informationssida är försedd med ett mikrochip som innehåller ägarens personuppgifter och numera även en ansiktsbild, fingeravtryck och en maskinläsbar rad.
  • Passets giltighetstid är högst fem år.
  • Ett minderårigt barn kan inte längre antecknas i föräldrarnas pass utan måste ansöka om ett eget pass. Barnets rätt att resa med föräldrarnas pass upphörde 25.6.2012.
  • Tillfälliga pass utfärdas endast av särskilda skäl.
  • Passet kan inte tillfälligt indras.
  • Särskild uppmärksamhet fästs vid passfotots kvalitet samt identifiering av passansökande.
  Skriv ut

  Detta dokument

  På vår webbplats

  På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

  På andra webbplatser

  Uppdaterat 22.1.2019


  © Finlands ambassad, Bern | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter