Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tjänster - Finlands ambassad, Bern : Tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Tel. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
E-post info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Tjänster

Kundservice

  • må-to 9.00 –12.00 utan tidsbokning
  • tisdagar och torsdagar 14.00 - 16.00 utan tidsbokning
  • uppehållstillstånd, medborgarskaps- och visumärenden med tidsbokning

Besöksadress:
Weltpoststrasse 4
3000  Bern 15

Tel. +41 31 350 41 00
Fax: +41 31 350 41 07
E-post:   info.bern@formin.fi

Att erbjuda myndighetstjänster av olika slag utgör en viktig del av ambassadens verksamhet. Till tjänsterna hör förmedling av nyttig information samt konkret hjälp för finländare i bl.a. resefrågor och krissituationer.

Ambassaden betjänar andra länders medborgare t.ex. i uppehållstillståndsfrågor.

Genom att klicka på rubrikerna till vänster, kan du närmare bekanta dig med de olika tjänsterna som ambassaden erbjuder. Där hittar även du svar på de vanligaste frågorna samt en prislista över ambassadens tjänster. 

Konsulära tjänster

Ambassadens konsulära avdelning hjälper finländska medborgare som befinner sig i Schweiz i frågor som rör finländska myndigheter och deras service. Sådana frågor är t.ex. passansökan, rättsliga frågor, ärenden för notarius publicus, familjerätt, medborgarskap och värnplikt.

Den konsulära avdelningen hjälper finländska medborgare som hamnat i en nödsituation, ger vägledning i frågor som rör finländska myndigheters service och privatpersoners rättssäkerhet samt ger information om myndigheternas tillvägagångssätt i rättsliga och administrativa frågor i Finland och i Schweiz. Dessutom anordnar ambassaden förhandsröstning vid finländska val.

Utländska medborgare kan sköta ärenden som gäller inresetillstånd till Finland (uppehållstillstånd och arbetstillstånd) på ambassadens konsulära avdelning.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.5.2014


© Finlands ambassad, Bern | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter