Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 13/2012 - Finlands ambassad, Bern : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Tel. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
E-post info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 13/2012

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 13

I mitten av veckan väckte det en viss uppmärksamhet att Svenska folkpartiets ordförande lämnar partiledarskapet i sommar. Slutet av veckan bjöd sedan på en större överraskning när Centerledaren levererade samma besked. I övrigt präglades veckan av motsättningar kring den ekonomiska krisen, analys av senaste riksdagsval och överraskande besked om inställningen till EU.

Centerledaren ställer inte upp

Centerns partiledare Mari Kiviniemi meddelade överraskande i slutet av veckan att hon inte ställer upp för omval vid partikongressen i sommar. Ännu veckan innan var hon inställd på kandidatur. Formellt hänvisade hon till en opinionsmätning som visade att Sdp gått om Centern som andra största parti, men det visade sig snabbt att det också låg annat bakom. Kiviniemi sade sig ta ansvar för att oppositionspolitiken inte burit frukt men klagade också på att hon inte fått det stöd från hela partiet som en partiledare behöver.

Partiets tidigare ordförande Paavo Väyrynen har redan tidigare ställt upp mot den sittande ordföranden och det har också långvariga ministern Mauri Pekkarinen gjort. Nu väntas flera kandidater.

Sfp byter partiledare

Svenska folkpartiets partiledare, försvarsminister Stefan Wallin meddelade överraskande under veckan att han inte ställer upp för omval vid sommarens partidag. Wallin försäkrade att hans avgång inget har att göra med uppståndelsen kring försvarsreformen och den svenska garnisonens öde (Se tidigare Debatt i Finland). Istället angav han familjeskäl för sitt beslut som han grundade på en ursprunglig plan på att vara partiledare sex år.

Två personer nämndes genast i spekulationerna om ny Sfp-ledare; justitieminister Anna-Maja Henriksson och EU-parlamentariker Carl Haglund. Båda sade sig överraskade men beredda att överväga kandidatur.

Kritik mot europeisk brandmur

Oppositionspartierna riktade igen under veckan skarp kritik mot regeringens Europapolitik. Enligt Sannfinländarna och Centern innebär en höjning av den europeiska stabiliseringsmekanismen att Finlands ekonomiska ansvar ökar och det motsätter sig partierna. Sannfinländarna aviserade en interpellation (leder alltid till förtroendeomröstning) i frågan. Saken kom upp då finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) först besökte stora utskottet för att informera och några dagar senare för att få ett förhandlingsmandat. Hon fick mandatet med stöd av regeringspartierna och kunde godkänna att stabilitetsinstrumentet och -mekanismen brukas parallellt fram till sommaren 2013.

Teoretiska ansvaret över 30 miljarder

Det framgick under veckan att det ekonomiska ansvar Finland påtagit sig när det gäller stödpaket till ekonomiskt svaga EU-länder, stabiliseringsinstrumentet och stabiliseringsmekanismen rent teoretisk kan uppgå till över 30 miljarder euro. Detta sker om räntan under 30 år beräknas till fyra procent och de utlånade pengarna inte återbetalas.

Motstridiga ekonomiska prognoser

Under veckan presenterades två klart motstridiga ekonomiska prognoser. Medan Pellervos ekonomiska forskningsinstitut förutspår recession talar Nordea om tillväxt. Pellervo räknar med att bruttonationalprodukten sjunker med cirka en procent medan Nordea stannar på plus 0,5 procent. Skillnaden i förutsägelserna beror på olika bedömning av hemhushållens konsumtionsbeteende. Pellervo räknar med att konsumtionsökningen avstannar eller sjunker då reallönerna inte stiger. Nordea räknar med fortsatt konsumtion. Båda prognoserna oroar sig för inflationen under innevarande år.

För nästa års del blir rollerna omvända. När Pellervo tror på en kortvarig recession och en snabb återhämtning är Nordea försiktigare. Tillväxten beräknas till 2,3 respektive två procent år 2013.

EU-stödet har vuxit klart

Trots kritiken mot EU och den ställvis hätska debatten om stöd till ekonomiskt svaga EU-länder har stödet till EU vuxit klart. När 37 procent av finländarna förhöll sig positivt till EU år 2011 är stödet nu uppe i 55 procent. Även stödet för euron har vuxit klart och ett klart flertal anser att en återgång till marken skulle vara olyckligt. Samtidigt har emellertid kritiken mot EU vuxit. Uppgifterna framgår ur en mätning som Näringslivets forskningsinstitut gjort.

Analys av riksdagsvalet

En omfattande analys av röstbeteendet vid senaste riksdagsval (2011) publicerades under veckan. Den visar att Sannfinländarnas jordskredsseger främst kan ses som en protest mot de gamla maktkonstellationerna. Partiet vann röster av de traditionella stora partierna. Mest röster vann partiet av Socialdemokraterna. Centerns förlust förklaras mer av att väljarna valde att inte rösta än på att de bytte till Sannfinländarna. Analyserna visar också att invandrarfientligheten hade betydelse inom partiets egna led, inte för tilläggsmobioliseringen. Anmärkningsvärt är också det höga antalet ickepartitrogna väljare – över 30 procent.

Dragsvik består till 2015

Efterspelet kring försvarsminister Stefan Wallins (Sfp) roll och den svenska garnisonens öde ( se tidigare Debatt i Finland) resulterade under veckan i ett enhälligt konstaterande att Nylands brigad i Dragsvik lämnas orörd under denna valperiod. Frågan var efter krav från Sdp uppe för klargörande i regeringens säkerhetspolitiska utskott som möttes tillsammans med presidenten.

Sdp höll Metall

Socialdemokraterna behöll sin starka position inom Metallarbetarförbundet vid valet till förbundskongress. Partiet fick 61,7 procent av rösterna och Vänsterförbundet 36,6 procent. I delegater räknat betyder detta 295 för Sdp och 165 för Vf. Centern och Sannfinländarna fick en delegat var, vilket innebar att Sannfinländarnas försök att skapa en position misslyckades, trots att partiets stöd i en del mätningar har varit betydande inom facket.

Sänkt promillegräns i yrkessjöfart

Promillegränsen i yrkesmässig sjöfart sänks till 0,5 om riksdagen godkänner den proposition regeringen under veckan lämnade till riksdagen. Regeringen vill inte sänka den allmänna promillegränsen till sjöss. Den ligger kvar på en promille. I riksdagen finns ett starkt intresse för att sänka också den gränsen, men regeringen pekar dels på övervakningssvårigheter, dels på att olyckor förorsakas av personer med över 1,5 promille, inte av personer med lägre promillehalt alkohol i blodet.
 

Skriv ut

Uppdaterat 3.4.2012


© Finlands ambassad, Bern | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter