Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sveitsi: matkustustiedote - Suomen suurlähetystö, Bern : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Bern

Botschaft von Finnland
Postfach 70, Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15, Schweiz
Puh. +41 31 350 41 00, Fax. +41 31 350 41 07
S-posti info.bern@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 8.10.2018

Sveitsi: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuustilanne normaali. Sää- ja tieliikennetiedot sekä lumivyöry- ja maanvyöryriski huomioitava.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Sveitsi on hyvin turvallinen matkailumaa. Matkailijoiden kannattaa seurata paikallisia tiedotusvälineitä etenkin odotettavissa olevan sään ja tieliikenteen suhteen ja noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä eri tilanteissa.

Suuremmissa kaupungeissa ja suurten tapahtumien yhteydessä on syytä varoa taskuvarkaita, joita voi liikkua muun muassa ostoskaduilla ja julkisissa liikennevälineissä. Myös junissa on syytä pitää silmällä matkatavaroita.

Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 117
Palokunta 118
Ambulanssi 144

Rikollisuus

Poliisi
http://www.police.be.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich.html

Geneven poliisilaitos:
Nouvel Hôtel de Police; Chemin de la Gravière 5, 1227 Acacias 022 427 81 11/

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Omalla autolla liikuttaessa kannattaa huolehtia, että riittävät autovakuutukset ovat voimassa. Sakkoseuraamusten välttämiseksi moottoritiemaksu (vignette) tulee maksaa heti maahan saavuttaessa rajalla.

Sveitsin moottoriteillä on paljon liikennettä, ruuhkia esiintyy. Muista valtateillä erityisesti huonon näkyvyyden (ajoittain sankkaa sumua) vallitessa riittävä turvaväli, sillä liikenne voi yllättäen hidastua. Pienemmillä teillä rankkasateet saattavat aiheuttaa katkoksia tieyhteyksissä eri puolilla maata. Vuoristossa maanvyörymät ja talvella lumivyörymät voivat haitata tieliikennettä. Osa vuoristoteistä on suljettuna talvisaikaan.

Autoilijoille hyödyllistä tietoa saa muun muassa osoitteesta https://www.tcs.ch/.

Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.

Luonnonolot

Laskettelijoiden ja hiihto- ja luontomatkailijoiden tulee ehdottomasti noudattaa viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta (saks. Lawinengefahr, ransk. Danger d’avalanche, ital. Pericolo valanghe).

Lumivyöryriskiä arvioidaan asteikolla 1-5, joista 5 on korkein riskitaso. On huomioitava, että lumivyöryjä voi tapahtua myös alhaisen riskin aikaan. Lähes kaikki lumivyöryt tapahtuvat merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
Matkustajavakuutuksen ehtoihin kannattaa perehtyä ennen matkalle lähtöä. On hyvä tiedostaa, että useat vakuutukset eivät kata merkittyjen rinteiden ulkopuolella tapahtuvia vahinkoja.

Sivustolla http://www.slf.ch/ tiedotetaan kattavasti ja asiantuntevasti vallitsevasta lumitilanteesta ja lumivyöryriskeistä. Osa sivuston tiedoista on luettavissa myös englanniksi. Sivustoilla http://www.meteoschweiz.admin.ch ja http://www.srf.ch/meteo tiedotetaan Sveitsin sääoloista yleisesti.

Vaihtelevat sääolot saattavat aiheuttaa etenkin vuoristossa katkoksia tieliikenneyhteyksissä. Vuodenajan mukaan rankat vesi- tai lumisateet sekä voimakas tuuli voivat aiheuttaa äkillisiä tulvia, lumi- ja maanvyörymiä sekä kaataa puita. Sateinen ja lauha sää voi aiheuttaa alavien maiden jokivarsilla äkillisiä tulvia myös talvisaikaan.

Terveys

Paras turva matkalla on kattava matkavakuutus. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELAn myöntämällä ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella sekä Sveitsissä matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Tilannetietoja mahdollisista tartuntataudeista löydät esimerkiksi Sveitsin terveysministeriön sivuilta: http://www.bag.admin.ch/influenza.

Etenkin Sveitsin pohjoisosissa esiintyy runsaasti punkkeja, jotka kantavat borreliaa. Riskialueiden kartta ja muuta punkkitietoa löytyy osoitteesta http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Ota passi mukaan matkalle.

Yhteystiedot

Bernin-suurlähetystö

Weltpoststrasse 4
3015 BERN
SWITZERLAND
+41 313 504 100

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.10.2018


© Suomen suurlähetystö, Bern | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot